TRAŽI SE VOLONTER/KA ZA 3 MJESEČNO PRIPRAVNIŠTVO NA PROJEKTU :)

8. studenoga 2017
VUM

Udruga Zora u sklopu projekta “Aktivni mladi protiv nasilja” multidisciplinarnim pristupom škola, udruga, ustanova i mladih stvara održiv i efikasan edukativni program za mlade u svrhu stvaranja škola i zajednice s nultom tolerancijom na govor mržnje i nasilje.

Na 3 mjeseca (s mogućnošću produženja) angažirat će se volonter/ka koji/a će uz iskusnu mentoricu imati prilike učiti o provedbi projekata, organizaciji akcija i kampanja te koordiniranju timova i događaja.

Ako ste zainteresirani naučiti mnoge kompetencije koje će vam omogućiti da se prilikom traženja zaposlenja istaknete između ostalih kandidata, ovo je definitivno prilika za vas!

Volonterske aktivnosti:

 • rad u projektnom timu “Aktivni mladi protiv nasilja”
 • sudjelovanje u provedba javne kampanje i javnih akcija (osmišljavanje, provedba i izvještavanje o aktivnostima)
 • rad s volonterima/ka Udruge na aktivnostima projekta
 • sudjelovanje u ostalim aktivnostima projekata – narativnim i financijskim, suradnja s članovima/icama projektnog tima
 • rad s mentoricom i prijenos znanja, praktičan rad u uredu i na terenskim aktivnostima u sklopu projekta;
 • sudjelovanje na  edukacijama, uvid u funkcioniranje projekata (pisanje, provedba, izvještavanje)

Uvjeti prijave:

 • osoba koja živi na području Međimurske županije
 • zainteresirana, vedra i proaktivna osoba
 • timski radnik/ca
 • IT pismenost, aktivno poznavanje i korištenje računala i programa Word, excel, PP, internet, društvene mreže
 • spremnost na učenje

Nudi se:

 • besplatno sudjelovanje na edukaciji o prevenciji nasilja među mladima (28. i 30.11., te  6.12.)
 • plaćeni putni trošak za dolaske
 • Potvrda o kompetencijama stečenih kroz volontiranje
 • volonterska knjižica
 • majica
 • mogućnost da uz iskusnu mentoricu značajno unaprijedite svoje profesionalne vještine

Trajanje volontiranja: 3 mjeseca, 2 puta tjedno (jedan dan ponedjeljak, drugi po dogovoru) – s mogućnosti produženja.

Prijave se zaprimaju od 8.11. do 16.11.2017., isključivo putem e-maila: zora@udrugazora.hr
U sklopu prijave obavezan je životopis i motivacijsko pismo u kojem je potrebno opisati zbog čega želite sudjelovati u ovom volontersko-mentorskom programu.

 

No comments

You must be logged in to post a comment.