Dora Rob je bila kandidatkinja za Najvolontera/ku Međimurske županije 2016. godine

6. veljače 2017
VUM

 

Dora Rob učenica je 4. razreda Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec. Tijekom četverogodišnjeg kontinuiranoga volonterskog djelovanja uključena je u različite aktivnosti humanitarnog i preventivnog karaktera. U Gimnaziji volontira u okviru projekta „Grupa za učenje“, pružajući podršku učenicima u svladavanju nastavnog gradiva i osnaživanju njihovih strategija učenja te provodi preventivne radionice usmjerena na promicanje nenasilne komunikacije i međusobne tolerancije. Svojim aktivnim djelovanjem radi na osvještavanju problema koji su prisutni u zajednici i među mladima, promiče preuzimanje odgovornosti za vlastito ponašanje i mlade potiče na aktivno rješavanje problema. Volonterka je i Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, a uključivala se i u aktivnosti Gradske knjižnice „Nikola Zrinski“.

Dora je izrazito samostalna, organizirana i komunikativna, a njezina empatičnost, prilagodljivost te vedar duh čine je omiljenom među učenicima. Svakome pristupa sa suosjećanjem, uvažava ga i motivira da razvije sve svoje potencijale. Svojim radom i angažmanom širi duh zajedništva, promiče toleranciju te potiče ono najbolje u ljudima. Senzibilizira svoje vršnjake za prihvaćanje različitosti i temeljenje svih odnosa na humanosti.

Bravo Dora!

No comments

You must be logged in to post a comment.