TRAŽI SE VOLONTER/KA PREVODITELJ/ICA!

17. listopada 2016
VUM

Murid- Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu traži pomoć u prevođenju sa slovenskog jezika na hrvatski.

Potreban broj volontera/ki – 1 volonter/ka
Opis posla volontera/ke – prevođenje 30 kartica (A5 stranica) jednostavnog teksta sa slovenskog jezika na hrvatski.
Potrebno znanje/profil volontera/ke – znanje slovenskog jezika
Vrijeme volontiranja – prema dogovoru
Mjesto volontiranja – od kuće; moguće u prostorijama Udruge
Dodatno: svaki/a volonter/ka će za ovo volontiranje dobiti upis odrađenih volonterskih poslova i sati u volontersku knjižicu
Kontakt osoba za volontere Maja Baksa, maja.baxa@gmail.com; 091/890-1453
do kojeg se volonteri/ke mogu prijaviti: 20. listopada 2016.logo_murid2

No comments

You must be logged in to post a comment.