Slijepe osobe volontiraju, šire poznanstva i podižu svoje vještine!

3. studenoga 2014
VUM

Volontiranje je društvena aktivnost koja je u Republici Hrvatskoj sustavno uređena Zakonom o volonterstvu. Njime je propisano da se volontiranje promiče kao aktivnost ili usluga od interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala, osobnog razvoja, aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva.

Osim toga, volontiranjem se stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit. Jedno od načela volontiranja je inkluzivno volontiranje. Taj pojam označava volontiranje osoba iz socijalno isključenih skupina društva s ciljem njihova uključivanja u društvo i socijalnog osnaživanja.

Na taj se način mijenja odnos prema osobama koje su zbog određenog razloga socijalno isključene ili im prijeti rizikod socijalne isključenosti (invaliditet, nezaposlenost, siromaštvo…): od stava da su one isključivi korisnici volontiranja prema stavu da te osobe mogu svojim znanjima i vještinama doprinijeti zajednici u kojoj žive i društvu u cjelini.

Udruga slijepih Međimurske županije organizira aktivnost inkluzivnog volontiranja u sklopu programa Ministarstva socijalne politike i mladih RH –„Bez većeg napora“, prvenstveno za ciljanu skupinu mladih članova u radno aktivnoj dobi, a s ciljem osnaživanja njihovih vještina i kompetencija za tržište rada.

Aktivnost se provodi kontinuiranim motiviranjem članova na volontiranje, upoznavanjem s pravima i obvezama vezanima uz volontiranjei prednostima volontiranja – stvaranja osjećaja pripadnosti i solidarnosti, usvajanja novih znanja i širenja socijalne mreže – mreže poznanstava.

Sve to doprinosi socijalnoj uključenosti slijepih osoba i izgradnji njihovog aktivnog odnosa prema zapošljavanju i stvaranju prilika za posao. Suradnik u organizaciji aktivnosti inkluzivnog volontiranja na programu „Bez većeg napora“ je Volonterski ured Međimurja.

U aktivnost su se od početka provedbe programa u lipnju uključile dvije članice – Danijela Halabarec i Ksenija Mikor volontirale na nedavno održanom Festivalu starijih osoba u organizaciji Kluba za starije osobe Nedelišće i Info točki projekta Saveza udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije
„Imam informaciju – vladam situacijom!“.

Značajan doprinos aktivnosti inkluzivnog volontiranja daju i stručni djelatnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Čakovec  – partnera na programu „Bez većeg napora“, održavanjem radionica za članove Udruge u radno aktivnoj dobi s ciljem jačanja njihovih osobnih i građanskih kompetencija.

No comments

You must be logged in to post a comment.