Edukacija: Što je Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem?

15. listopada 2014
VUM

Izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) definirano je priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije stečene volontiranjem.
Radi se o dokumentu koji potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuje njihove aktivnosti, te ono što su naučili tijekom volontiranja koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja. Prema članku 34. Zakona o volonterstvu, na zahtjev volontera i u prethodnu najavu, organizator volontiranja dužan je izdati potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem, ukoliko se radilo o dugotrajnom volontiranju.
Proces praćenja kompetencija nastoji odgovoriti na potrebu da se kompetencije stečene volontiranjem učine vidljivima i korisnima za nastavak obrazovanja i sudjelovanje na tržištu rada.

Volonterski ured Međimurja organizira poludnevnu radionicu za volontere i organizatore volontiranja radi lakšeg razumijevanja važnosti Potvrde, a sudionici će kroz niz vježbi naučiti što je Potvrda, kada se ona izdaje, koji su koraci prije ispunjavanja Potvrde, što su kompetencije i kako ih pratiti.

Radionica je namijenjena volonterima koji dugotrajno volontiraju (duže od 3 mjeseca u jednoj/više organizacija) i organizatorima volontiranja koji imaju stalne volontere. Broj sudionika/ica je ograničen. Za prijavu na radionicu potrebno je dostaviti ime i prezime, naziv organizacije u kojoj volontirate/radite te par rečenica motivacije (temeljem koje ćemo odabrati sudionike/ice) putem e-maila na vum@actnow.hr, najkasnije do 23. listopada 2014. do 12 sati.
Radionica će se održati u utorak 28. listopada 2014. u 17 sati u dvorani udruge Autonomni centar – ACT, na adresi Dr. I. Novaka 38 u Čakovcu (zgrada Starog hrasta, 1. kat). Za sve sudionike/ice osigurana su osvježenja.

Volonterski ured Međimurja je program kojeg zajednički provode udruga Autonomni centar – ACT, Udruga tjelesnih invalida Međimurja i Grad Čakovec, a provodi se uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.

No comments

You must be logged in to post a comment.