Počela izrada Gradskog programa za mlade Grada Čakovca 2015. – 2020.

10. listopada 2014
VUM

Grad Čakovec, zajedno s partnerima, udrugama Autonomni centar – ACT i Centrom za mlade Čakovec te Savjetom za mlade Grada Čakovca, pristupio je izradi Gradskog programa za mlade Grada Čakovca 2015.-2020.

Gradski program za mlade strateški je dokument u koji će biti uvrštene sve relevantne potrebe mladih. Donošenjem Gradskog programa za mlade, Grad Čakovec odredit će kroz participativan proces što i na koji način će raditi u narednih 5 godina kako bi se mladima u gradu poboljšali uvjeti života i rada.

Na taj način Grad Čakovec strateški će odrediti ciljeve i aktivnosti u koje će usmjeravati rad i energiju svojih upravnih odjela i stručnih kadrova te financijska sredstva iz proračuna Grada. Jedan od prvih koraka u izradi Gradskog programa za mlade je prikupljanje informacija putem interneta.

Internetskom anketom, koju je moguće ispuniti do 1. prosinca 2014. prikupit će se informacije za kasnije organiziranje 7 javnih tribina, te će rezultati ankete i održanih tribina poslužiti za izradu kvalitetnog Gradskog programa za mlade

Pozivaju se mladi s područja Čakovca i pripadajućih naselja (Ivanovec, Krištanovec, Kuršanec, Mačkovec, Mihovljan, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Savska Ves, Slemenice, Šandorovec, Štefanec, Totovec, Žiškovec), koji imaju između 15 i 30 godina da ispune anketu, te tako sudjeluju u izradi što kvalitetnijeg budućeg Gradskog programa za mlade.

Anketu možete ispuniti ovdje.

No comments

You must be logged in to post a comment.