Javni poziv za dodjelu nagrade “Kreatori promjena” u 2014. godini

3. listopada 2014
VUM

Udruga Zora dodjeljuje nagradu “Kreatori promjena” za individualni doprinos najistaknutijem pojedincu/ki u posljednjih godinu dana, od rujna 2013. do rujna 2014. godine, a za kreiranje pozitivnih promjena ili značajnih doprinosa na području ljudskih prava, demokratizacije, doprinos razvoju humanijeg društva i poboljšanju kvalitete života u Međimurskoj županiji, u volonterskom angažmanu.
Nagrada se dodjeljuje povodom 11. godišnjice djelovanja Udruge u Međimurskoj županiji.

Udruga Zora želi nagraditi nove kreatore i kreatorice promjena koji su se u našoj lokalnoj zajednici posebno istaknuli u posljednjih godinu dana (od rujna 2013. do rujna 2014. godine) bilo kao pojedinci/ke ili udruženi diljem Međimurske županije.
Nagrada će biti dodijeljena jednoj (1) osobi koja mora imati navršenih 16 ili više godina, koja se posebno istaknula svojom samoinicijativnošću i posvećenosti pri djelovanju, a da njeno djelovanje ima vidljive promjene u životu korisnika i/ili u lokalnoj zajednici, koja je poticala druge na aktivno uključenje u kreiranje pozitivnih društvenih promjena u lokalnoj zajednici s pripadajućim rezultatima.
Svi detalji poziva, nagrade, kriterija i prijavni obrasci nalaze se ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 15. listopada 2014. godine isključivo poštanskim putem (prijave s poštanskim žigom nakon 15. listopada 2014. godine neće se razmatrati). Nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

No comments

You must be logged in to post a comment.