Pošalji mail za “spašene” životinje iz poplavljenih područja

28. svibnja 2014
VUM

Dragi svi,

kolege i kolegice iz udruge Pobjede, kao i ostalih udruga koje su izvlačili životinje iz poplavljenih područja, a koje se sada i brinu za te “ničije” životinje, trebaju našu pomoć. Da pomogneš, trebati će ti oko 2 minute.

Naime, stanje na terenu je još uvijek kaotično- volonteri/ke su na rubu snaga, ima na stotine izmučenih i ničijih životinja smještenih u privremene domove, sklepane azile…

Udruge koje ionako vode brigu o cca 200 pasa svaka, sada još moraju brinuti o ovima- a svi smo svjesni da će tek mali broj biti vraćen stvarnim skrbnicima ili udomljen.

Država i nadležno ministarstvo ne žele još uvijek preuzeti odgovornost, a skrb, lijekovi i hrana ovise o dobrim ljudima i preopterećenim volonterima/kama koji su na terenu danima, izgriženi i iscrpljeni, spavaju u šumama, na rubu snaga – i koji su uistinu dali sve od sebe.

Stoga vas molimo da ovaj dopis, šaljete na slijedeće email adrese, kako bi zajedno izvršili pritisak i kako bi se ova situacija završila dobro za sve strane.

office@mps.hr
ivana.raptavi@mps.hr
andrea.mihaljevic@mps.hr
veterinarstvo@mps.hr
predsjednik@vlada.hr

************************************

PREDMET: Zahtjev za hitnom intervencijom Ministarstva poljoprivrede i državnih tijela u preuzimanju odgovornosti za spašene životinje s prostora pogođenih poplavama

Nakon evakuacije ljudi s poplavljenih područja istočne Posavine volonteri/ke, pojedinci/ke i udruge iz čitave Hrvatske pritekli su u pomoć kako bi pomogli u spašavanju životinja.
Od ponedjeljka, 19.5. ti ljudi samoorganizirani danonoćno izvlače životinje, skrbe o njima, pružaju im veterinarsku skrb, pokušavaju pronaći vlasnike, privremeno ih zbrinjavaju.
Od nadležnih institucija jedino se MUP naknadno uključio u akcije spašavanja na terenu i ulaganjem u adaptaciju privatne farme za prihvat pasa u Širokom polju. Za to privremeno sklonište još niti jedna državna institucija nije preuzela odgovornost- psi koji su tamo smješteni ovise isključivo o volonterima/kama koji su na izmaku snaga.
Ministarstvo poljoprivrede ni na koji način nije sudjelovalo u akcijama spašavanja i zbrinjavanja spašenih životinja- niti pružanjem logističke pomoći, niti djelovanjem na terenu.

Obzirom na trenutačnu situaciju očekujemo od Ministarstva poljoprivrede i nadležnih tijela da preuzmu odgovornost za spašene životinje i to na način da:

1. osiguraju smještaj, skrb i veterinarsku njegu za spašene životinje
Broj spašenih životinja koje se nalaze po privatnim domovima ljudi iz cijele Hrvatske i u nekoliko privremenih prihvatnih centara daleko nadilazi kapacitete kojima raspolažu već ionako prekapacitirana lokalna skloniša. Za prihvatni centar u Širokom polju čiju je adaptaciju omogućio MUP još uvijek nitko od nadležnih institucija ne preuzima odgovornost!
Udruge i pojedinci spremni su ponuditi logističku pomoć, pomoć u hrani, lijekovima i ostalim donacijama koje su prikupljene, pomoć pri udomljavanju životinja koje se ne vrate vlasnicima.
Od Ministarstva poljoprivrede očekujemo hitna konkretna rješenja za smještaj pasa i osiguravanje veterinarske skrbi.

2. produže rok za cijepljenje i mikročipiranje životinja s ugroženih područja
Obzirom da je velik broj spašenih životinja smješten u privatne domove ljudi s područja čitave RH i potrebno je određeno vrijeme da informacija o odluci Ministarstva da će financirati cijepljenje/čipiranje pasa s ugroženih područja do njih dođe, rok do 30.svibnja koji je Ministarstvo dalo je prekratak za njenu realizaciju.

3. u podatke o vlasništvu spašenih životinja čije će cijepljenje i mikročipiranje financirati Ministarstvo upisuju podatke državnih tijela koja će odgovarati za te životinje (ministarstvo, pogođene županije, općine ili sl.).
Neprihvatljiv je prijedlog Ministarstva poljoprivrede da se psi s ugroženih područja mikročipiraju na privremene udomitelje kod kojih su smješteni ili na udruge koje su sudjelovale u akcijama spašavanje i zbrinjavanja tih životinja. Nakon akcije spašavanja koju su pojedinci i udruge samostalno proveli Ministarstvo je dužno preuzeti odgovornost za spašene životinje!

4. organiziraju/osnuju info centar/telefon za prikupljanje i formiranje baze podataka o spašenim životinjama.
Dužnost je nadležnih institucija osigurati svu potrebnu logistiku kako bi se što prije formirala baza podataka spašenih životinja i životinje se što prije vratile svojim vlasnicima ili udomljavale ukoliko ih nije moguće vratiti ili utvrditi vlasnike.
Udruge i pojedinci koji su sudjelovali u akcijama spašavanja dati će na raspolaganje sve informacije kojima raspolažu ali nemaju kapacitete sami osigurati svu potrebnu logistiku.

5. hitno ažurira upisnik cijepljenja pasa protiv bjesnoće Lysacan
Velik je broj spašenih mikročipiranih pasa koje je nemoguće vratiti vlasnicima jer u Lysacan nisu uneseni podaci o vlasniku i nemoguće im je ući u trag.
Gotovo sve čipove takvih slučajeva zadužila je veterinarska stanica Županja.

Udruge i pojedinci svo ovo vrijeme ulagali su ogromne napore i odradili ogroman posao u spašavanju životinja iz ugroženih područja.
Dužnost je Ministarstva poljoprivrede drugih nadležnih institucija da preuzmu odgovornost i brigu za spašene životinje.
Udruga Pobjede i ostale udruge koje su bile uključene u spašavanje stoje na raspolaganju sa svim informacijama koje imamo i spremni smo se uključiti u akcije udomljavanja i oglašavanja spašenih životinja.

Unaprijed vam hvala na brzoj reakciji, udruga Pobjede

Tags: akcija, životinje,

No comments

You must be logged in to post a comment.