Udruga tjelesnih invalida Međimurja poziva vas na edukaciju za volontere/ke u sklopu projekta „Ja volontiram – a ti?“

17. travnja 2014
VUM

Udruga tjelesnih invalida Međimurja u sklopu svog projekta „Ja volontiram – a ti?“ organizira radionice o volontiranju.

Radionica o volontiranju za i sa osobama s invaliditetom provesti će se za 2 grupe sudionika/ca – prva grupa u srijedu 30. travnja  od 8 do 13 sati, a druga 17. svibnja u subotu od 8 do 13 sati u prostoriji Udruge tjelesnih invalida Čakovec, na adresi Perivoj Zrinskih 1, Čakovec.

U sklopu projekta organizirat ćemo mnoge akcije poput Dana otvorenih vrata Udruge, kućne posjete članovima/icama Udruge, kreativne radionice, druženje članstva, izdavanje novog broja časopisa Udruge “Listek”, a u kojima će aktivno sudjelovati volonteri/ke koje ćemo educirati na ovim radionicama.

Pozivaju sve zainteresirane od 18 do 35 godina starosti koji bi se u Udruzi željeli angažirati i svojim znanjem i vještinama doprinijeti volonterskim aktivnostima za djecu i odrasle osobe s invaliditetom, da se prijave na radionicu na kojoj će naučiti sve o volontiranju, specifičnostima volontiranja sa osobama s invaliditetom te o organiziranju javnih akcija i kampanja. Radionicu provodi Marina Kolar (Udruga Zora), a sudjelovanje je besplatno. Broj sudionika edukacije je ograničen, troškove izvođenja radionice, radne materijale i osvježenje osigurava Udruga tjelesnih invalida Međimurja.

Nakon edukacije, educirani volonteri/ke će surađivati zajedno sa vodstvom Udruge u organizaciji i provedbi navedenih aktivnosti kao članovi/ce  volonterskog tima.
Opći cilj projekta „Ja volontiram – a ti?“ je razvijanje svijesti o važnosti volonterskog rada kod mladih Međimurske županije, njihovo uključivanje u volonterski rad s osobama s invaliditetom, te cjelokupni razvoj lokalne zajednice kroz volontersko uključivanje mladih, a financira ga Regionalna zaklada za lokalni razvoj – ZAMAH.

Volonterima/kama Udruga omogućava besplatno sudjelovanje na dodatnim edukacijama, a sve volonterske aktivnosti (kao i edukacije) upisuju se u volontersku knjižicu koju vam izdajemo.
Prijave su otvorene do 28. travnja 2014. za prvu edukaciju i do 15. svibnja 2014 za drugu edukaciju.

Za sudjelovanje na edukaciji molimo vas da popunite prijavnicu: http://tinyurl.com/qhgcdtb.

 

No comments

You must be logged in to post a comment.